اسلایدر

علمی و اجتماعی
لینک جلد کتاب در انتشارات امیران

http://amiranbooks.com/index.php?route=product/product&product_id=130

و لینک جلد کتاب در علمی و اجتماعی

http://uplod.ir/jirzcxxb6a6q/Jeld.jpg.htm

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه سی و یکم خرداد 1393ساعت 1:43 بعد از ظهر  توسط حمید نهاردانی  | 
 

تالیف کتاب:  اثربخشی مدیریت دانش و سازمان یادگیرنده  در سازمان های آموزشی(از آموزش و پرورش تا دانشگاه)

 

۱۰ مورد-- ارائه مقالات علمی در همایش ها 

۲ مورد -- طرح های تحقیقاتی 

۱۰ مورد-- ارائه مقالات علمی در فصلنامه های علمی-پژوهشی فارسی و انگلیسی و ISI   --- 

6 مورد -- داور ی مقالات

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه چهاردهم فروردین 1393ساعت 12:43 بعد از ظهر  توسط حمید نهاردانی  | 
نمرات میان ترم - دانشگاه پیام نور نقاب -  آذر 1393

 

1-فناوری  آموزشی

1-{5.5 پنج و نیم – عملی:18 هجده}   2 – {3- سه- عملی ندارد}

3-{4.5 چهارو نیم-   عملی ندارد}    4- {6 شش – عملی 19} 5-{6 شش- عملی:18 هجده}    6-{5 پنج - عملی:ناقص- ایمیل دریافت نشده است}    7- {6 شش-عملی20}

2-مدیریت آموزشی

1-{5.5 پنج و نیم} 2-{غ} 3- {4.5 چهارو نیم}

3-نظارت و راهنمایی

5-{ 5 پنج } 6-{ 5 پنج} 7{6 شش}

4-اصول برنامه ریزی درسی

1-{5 پنج} 2-{4 چهار} 3-{5 پنج} 4-{ 5 پنج} 5-{   4.5 چهارو نیم}

ضمنا دانشجویان معزز تا سه شنبه 93/10/02  فرصت دارند تا نظرات ارزشمند

  خود را از قسمت   نظر بدهید    ارسال نمایند.    

                                                                  موفق و مؤید باشید. نهاردانی

 
+ نوشته شده در  جمعه بیست و هشتم آذر 1393ساعت 11:58 قبل از ظهر  توسط حمید نهاردانی  | 
نمرات میان ترم - دانشگاه پیام نور سبزوار - درس اصول  برنامه ریزی آموزشی (رشته: علوم تربیتی)

 مبنای نمره از 6 شش نمره

 ضمنا بدلیل تاکید دانشگاه برای مهلت ثبت نمرات تا 30 آذر (لطفا به دوستان اطلاع رسانی نمایید)

دانشجویان معزز تا  شنبه 93/09/29  فرصت دارند تا نظرات ارزشمند

 خود را از قسمت   نظر بدهید    ارسال نمایند.  

 

شماره کلاسی

 نمره بعدد

 نمره به حروف

 توضیحات

 1

 6

 شش

 

 2

 5/75

پنج و هفتاد و پنج

 

 3

 5/75

 پنج و هفتاد و پنج

 

 4

 4/25

 چهار و بیست و پنج

 

 5

 5/75

 پنج و هفتاد و پنج

 

 6

 5

 پنج

 

 7

 5/5

 پنج و نیم

 

 8

 5/5

 پنج و نیم

 

 9

 4/25

 چهار و بیست و پنج

 

 10

 6

 شش

 

 11

6

 شش

 

 12

 5/75

 پنج و هفتاد و پنج

 

 13

 5/5

پنج و نیم

 

 14

5/5

 پنج و نیم

 

 15

 5/5

 پنج و نیم

 

 16

 5/5

 پنج و نیم

 
 
  موفق و مؤید باشید. نهاردانی
+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و هفتم آذر 1393ساعت 7:7 بعد از ظهر  توسط حمید نهاردانی  | 
دانشجوی محترم  پیام نور نقاب که جمعه 21 آذر1393 ساعت: 17:9 پیام گذاشته اید

با تشکر از ابراز لطف شما

برای کلاس از ساعت هشت  و احیانا هشت و نیم صبح در خدمت هستیم.

موفق باشید- نهاردانی

+ نوشته شده در  جمعه بیست و یکم آذر 1393ساعت 6:47 بعد از ظهر  توسط حمید نهاردانی  | 
قابل توجه دانشجویان درس نظارت سه شنبه عصر پ ن نقاب شماره   6 ←  3 سه و شماره 7  ← 4.5  چهارو نیم   و شماره 8 ←  6 شش می باشد.

 

ضمنا مهلت اعلام نظر تا شنبه 22 آذر می باشد

موفق باشید نهاردانی

+ نوشته شده در  چهارشنبه نوزدهم آذر 1393ساعت 9:14 قبل از ظهر  توسط حمید نهاردانی  | 
دانشجوی محترم دانشگاه پ ن سبزوار که در سه شنبه 18 آذر1393 ساعت: 10:36  پیام گذاشته اید

درخواست شما بررسی شد و متاسفانه نتیجه مثبتی نداشت.

موفق باشید نهاردانی

+ نوشته شده در  چهارشنبه نوزدهم آذر 1393ساعت 9:7 قبل از ظهر  توسط حمید نهاردانی  | 
دانشجوی محترم دانشگاه پ ن سبزوار که در سه شنبه 18 آذر1393 ساعت: 10:51  پیام گذاشته اید

درخواست شما بررسی شد و متاسفانه نتیجه مثبتی نداشت.

موفق باشید نهاردانی

+ نوشته شده در  چهارشنبه نوزدهم آذر 1393ساعت 9:6 قبل از ظهر  توسط حمید نهاردانی  | 
دانشجوی محترمه دانشگاه پ ن سبزوار که در سه شنبه 18 آذر1393 ساعت:18:29  پیام گذاشته اید

درخواست شما بررسی شد و متاسفانه نتیجه مثبتی نداشت.

موفق باشید نهاردانی

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه نوزدهم آذر 1393ساعت 9:4 قبل از ظهر  توسط حمید نهاردانی  | 
دانشجوی محترمه دانشگاه پ ن سبزوار که در  سه شنبه 18 آذر1393 ساعت: 18:26 پیام گذاشته اید.

درخواست شما بررسی شد.

+ نوشته شده در  چهارشنبه نوزدهم آذر 1393ساعت 7:57 قبل از ظهر  توسط حمید نهاردانی  | 
نمرات میان ترم - دانشگاه پیام نور سبزوار - درس مقدمات برنامه ریزی آموزشی و درسی (رشته: علوم تربیتی)

 مبنای نمره از 60 بیست نمره

 شماره کلاسی

 نمره به عدد

 نمره به حروف

 توضیحات

 1

 55

 پنجاه و پنج

 

 2

 55

 پنجاه و پنج

 

 3

 60

 شصت

 

 4

 55

 پنجاه و پنج

 

 5

غ

 غایب

 غیبت در امتحان

 6

 45

 چهل و پنج

 

 7

60

  شصت

 

 8

 50

 پنجاه

 

 9

 60

 شصت

 

 10

 35

 سی و پنج

 

 11

 55

 پنجاه و پنج

 

 12

 60

  شصت

 

 13

 55

 پنجاه و پنج

 

 14

 60

  شصت

 

 15

 60

  شصت

 

 16

 60

 شصت

 

 17

 60

  شصت

 

 18

 60

  شصت

 

 19

 55

 پنجاه و پنج

 

 20

 50

 پنجاه

 

 21

 60

  شصت

 

 ضمنا دانشجویان معزز تا سه شنبه 93/09/18  فرصت دارند تا نظرات ارزشمند

  خود را از قسمت   نظر بدهید    ارسال نمایند.    

                                                                  موفق و مؤید باشید. نهاردانی

+ نوشته شده در  جمعه چهاردهم آذر 1393ساعت 11:57 قبل از ظهر  توسط حمید نهاردانی  | 
نمرات میان ترم - دانشگاه پیام نور سبزوار - درس اصول  برنامه ریزی آموزشی (رشته: علوم تربیتی)

 

مبنای نمره از 20 بیست نمره

 

ضمنا دانشجویان معزز تا سه شنبه 93/09/18  فرصت دارند تا نظرات ارزشمند

 خود را از قسمت   نظر بدهید    ارسال نمایند.     موفق و مؤید باشید. نهاردانی

 

شماره کلاسی

 نمره بعدد

 نمره به حروف

 توضیحات

 1

 20

 بیست

 

 2

 20

 بیست

 

 3

 20

 بیست

 

 4

 7/5

 هفت و نیم

 

 5

 17/5

 هفده و نیم

 

 6

 10

 ده

 

 7

 15

 پانزده

 

 8

 15

 پانزده

 

 9

 10

 ده

 

 10

 20

 بیست

 

 11

 20

 بیست

 

 12

 20

 بیست

 

 13

 17/5

 هفده و نیم

 

 14

 20

 بیست

 

 15

 20

 بیست

 

 16

 20

 بیست

 
+ نوشته شده در  جمعه چهاردهم آذر 1393ساعت 11:42 قبل از ظهر  توسط حمید نهاردانی  | 
دانشجوی محترمه که در جمعه 30 آبان1393 ساعت: ساعت: 22:28  پیام گذاشته اید

با سلام لطفا موضوعات مورد نظر خود را هرچه سریعتر به

hnehar2008@yahoo.com

ارسال نمایید تا قبل از تشکیل کلاس در روز دوشنبه 3 آذر نسبت به نعیین موضوع اقدام شود.

با آرزوی توفیق برای شما- نهاردانی

+ نوشته شده در  جمعه سی ام آبان 1393ساعت 11:4 بعد از ظهر  توسط حمید نهاردانی  | 

فراخوان جذب اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد چهارشنبه منتشر می‌شود

زمان دریافت خبر : سه شنبه 24ام دی 1392

سایت آزمون دکتری ( Phd Azmoon.Net )  جذب اعضای هیات علمی :رئیس دانشگاه آزاد دستور انتشار فراخوان جذب اعضای هیات علمی این دانشگاه در ۲۵ دی ماه را صادر کرد.
حمید میرزاده رئیس دانشگاه آزاد ‌با تاکید بر این که یکی از اهداف این دانشگاه، آسان سازی تحصیلات عالی در کشور و هموار کردن راه ورود جوانان به دانشگاه است، گفت: با وجود تورم ۴۰ درصدی در کشور و عدم پرداخت سهم دانشگاه آزاد از محل هدفمندی یارانه‌ها و گرانی روز افزون مواد اولیه و اقلام مصرفی و نیز بالارفتن حقوق و دستمزد اعضای هیات علمی و کارکنان، شهریه دانشجویان افزایش چندانی نداشته و این اقدام موجب ضرر و زیان واحدهای دانشگاه آزاد شده است. 

منبع: سایت آزمون دکتری : www.PhdAzmoon.Net


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه چهاردهم آبان 1393ساعت 11:53 بعد از ظهر  توسط حمید نهاردانی  | 

تصمیمات جدید دانشگاه آزاد برای نمره پایان نامه های ارشد و دکتری

زمان دریافت خبر : دوشنبه 23ام دی 1392

سایت آزمون دکتری ( Phd Azmoon.Net )  آزمون دکتری دانشگاه آزاد ۹۳ : معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی روز گذشته با صدور بخشنامه ای، تصمیمات جدیدی را در خصوص نمره پایان نامه مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری اعلام کرد.
به گزارش خبرنگار مهر، معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی نزدیک به یک ماه پیش اعلام کرد که نمره پایان نامه ۱۹٫۵ در نظر گرفته شود و بسیاری از دانشجویان نیز بر اساس این بخشنامه دفاع کردند.

روز گذشته معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی با صدور بخشنامه دیگری، تازه ترین تصمیمات را درباره نمره پایان نامه مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری اعلام کرد. 

منبع:

سایت آزمون دکتری : www.PhdAzmoon.Net


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه چهاردهم آبان 1393ساعت 11:51 بعد از ظهر  توسط حمید نهاردانی  | 

شرایط بورسیه دکتری دانشگاه آزاد اعلام شد/ شرایط قطع بورسیه دکتری

زمان دریافت خبر : سه شنبه 3ام دی 1392

سایت آزمون دکتری ( Phd Azmoon.Net )  بورسیه دکتری دانشگاه آزاد : دانشگاه آزاد اسلامی در فرایند ثبت نام کنکور دکتری ۹۳ ، دانشجوی بورسیه با در نظر گرفتن برخی شرایط خاص نیز می پذیرد که جزئیات آن اعلام شده است.
دانشگاه آزاد اسلامی از میان پذیرفته شدگان دوره دکتری ، تعدادی را به صورت (Ph.D) تخصصی بورسیه می پذیرد و برای پذیرفته شدگان در برخی از رشته ها که امکان بورسیه نیست، از طریق حوزه معاونت دانشجویی وامهای بلند مدت در نظر گرفته شده است.
 منبع:

سایت آزمون دکتری : www.PhdAzmoon.Net


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه چهاردهم آبان 1393ساعت 11:47 بعد از ظهر  توسط حمید نهاردانی  | 

دستور العمل اعطای وام دانشجویان دکتری ابلاغ شد

مجموعه  اخبار دانشگاهی کشور / دکتریارسال شده در   06 آبان 1393-28 October 2014بازدید 474




دستور العمل اعطای وام دانشجویان دکتری ابلاغ شد 


با تایید سرپرست وزارت علوم تحقیقات و فناوری دستور العمل اعطای وام ویژه دانشجویان دکتری تخصصی طی بخشنامه 11/141935 مورخ 1393/8/4 مشاور وزیر و مدیرکل دفتر وزارتی به دانشگاهها ابلاغ شد .
بر اساس این دستورالعمل این وام صرفا به دانشجویان
دکتری تخصصی روزانه دانشگاههای دولتی و پس از گذراندن امتحان جامع و از طریق صندوق رفاه دانشجویان پرداخت می شود و باز پرداخت آن نیز ظرف مدت سه سال از تاریخ فراغت از تحصیل و از طریق اقساط ماهانه انجام می شود.

+ نوشته شده در  سه شنبه ششم آبان 1393ساعت 10:53 بعد از ظهر  توسط حمید نهاردانی  | 
دستور العمل اعطای وام ویژه دانشجویان دکتری تخصصی ابلاغ شد


 با تایید سرپرست وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری دستور العمل اعطای وام ویژه دانشجویان دکتری تخصصی طی بخشنامه 11/141935 مورخ 1393/8/4 مشاور وزیر و مدیرکل دفتر وزارتی به دانشگاهها ابلاغ شد .
 بر اساس این دستورالعمل این وام صرفا به دانشجویان
دکتری تخصصی روزانه دانشگاههای دولتی و پس از گذراندن امتحان جامع و از طریق صندوق رفاه دانشجویان پرداخت می شود و باز پرداخت آن نیز ظرف مدت سه سال از تاریخ فراغت از تحصیل و از طریق اقساط ماهانه انجام می شود.

متن کامل این دستور العمل به شرح ذیل است:


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه ششم آبان 1393ساعت 10:50 بعد از ظهر  توسط حمید نهاردانی  | 

ثبت نام مرحله دوم تکمیل ظرفیت دکتری آزاد از ساعت 11 امروز آغاز شد

زمان دریافت خبر : سه شنبه 15ام مهر 1393

سایت آزمون دکتری ( Phd Azmoon.Net ) ثبت نام مرحله دوم تکمیل ظرفیت دکتری دانشگاه آزاد : معاون سنجش و پذیرش دانشگاه آزاداعلام کرد : ثبت نام انتخاب رشته محل‌های جدید آزمون کارشناسی ارشد و دکتری سال ۹۳ دانشگاه آزاد از ساعت ۱۱ آغاز میشود.

 منبع: سایت آزمون دکتری : www.PhdAzmoon.Net

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه پانزدهم مهر 1393ساعت 11:19 بعد از ظهر  توسط حمید نهاردانی  | 
   اسامي پذيرفته شدگان دكتري تخصصي امروز ساعت 19:00 اعلام مي شود
دكتر علوي فاضل با اعلام اين خبر به روابط عمومي معاونت سنجش و پذيرش گفت: اسامي پذيرفته شدگان 196 رشته دكتري تخصصي دانشگاه آزاد اسلامي امروز سه شنبه ساعت 19:00 مورخ 18/6/93 اعلام مي شود داوطلبان مي توانند با مراجعه به سايت www.azmoon.com از نتيجه خود مطلع شوند. وي در ادامه افزود: پذيرفته شدگان مي بايست در روزهاي شنبه 22/6/93 و يكشنبه 23/6/93 به واحدهاي پذيرفته شده مراجعه كنند. معاونت سنجش و پذيرش با اشاره به ايجاد رشته محل هاي جديد در مقطع دكتري تخصصي گفت: امكان انتخاب رشته/ محل مجدد به داوطلبان حائز شرايط داده شده است، علاقه مندان مي توانند از ساعت 16:00 روز چهارشنبه مورخ 19/6/93 با مراجعه به پايگاه الكترونيكي معاونت سنجش و پذيرش نسبت به انتخاب رشته/محل جديد اقدام كنند. وي در پايان گفت: پذيرفته شدگان مي بايست براي مراجعه جهت ثبت نام مداركي شامل: اصل و كپي كارت ملي، اصل و كپي شناسنامه، شش قطعه عكس 4 × 3 با پشت زمينه سفيد (براي مشمولين 12 قطعه عكس)، مدركي كه وضعيت نظام وظيفه برادران را مشخص مي كند و مدرك تحصيلي يا گواهي موقت كارشناسي ارشد را به همراه داشته باشند.
ارسال شده در تاریخ :1393/06/18   
 
منبع: روابط عمومی معاونت سنجش و پذيرش دانشگاه آزاد اسلامي    ۱۸ شهریور ۱۳۹۳ ساعت ۱۳:۳۰
 
+ نوشته شده در  سه شنبه هجدهم شهریور 1393ساعت 1:37 بعد از ظهر  توسط حمید نهاردانی  | 
حسینی بای در مصاحبه با دکتر علوی فاضل:

نتایج دکتری و کارشناسی ارشد ۹۳ دانشگاه آزاد در روز چهارشنبه ۱۹ شهریور ۹۳ خواهد بود.

منبع: اخبار ساعت ۲۱ شبکه یک صدا و سیما ۱۷ شهریور ۱۳۹۳

*** البته بعضی سایتها از قول دکتر علوی فاضل سه شنبه ۱۸ شهریور  را برای دکتری

و چهارشنبه ۱۹ شهریور  را برای کارشناسی ارشد اعلام کرده بودند*** توصیه می شود

 داوطلبان دکتری سه شنبه ۱۸ شهریور  هم پیگیر سایت اعلام نتایج دانشگاه آزاد باشند*****

+ نوشته شده در  دوشنبه هفدهم شهریور 1393ساعت 11:30 بعد از ظهر  توسط حمید نهاردانی  | 
   اسامي پذيرفته شدگان كارشناسي پيوسته و ناپيوسته بدون آزمون فردا اعلام خواهد شد
دکتر علوی فاضل به روابط عمومی معاونت سنجش و پذيرش دانشگاه آزاد اسلامي گفت: اسامي پذيرفته شدگان كارشناسي پيوسته و ناپيوسته فردا دوشنبه مورخ 17/6/93 از طريق سايت www.azmoon.com اعلام خواهد شد. علوي فاضل در ادامه افزود: ثبت نام شدگان مي توانند با مراجعه به سايت از وضعيت قبولي خود مطلع شوند. معاون سنجش و پذيرش دانشگاه گفت: در اين دوره 140 هزار نفر پذيرفته خواهند شد كه مي بايست در زمان مقرر به واحدهاي پذيرفته شده مراجعه كنند. وي در ادامه گفت: پذيرفته شدگان 48 ساعت پس از اعلام نتايج مي بايست به واحدهاي پذيرفته شده مراجعه كنند. علوي فاضل درخصوص مدارك مورد نياز ثبت نام گفت: پذيرفته شدگان كارت ملي به علاوه تصوير آن، شناسنامه و تصوير آن، 6 قطعه عكس 4 × 3 با پشت زمينه سفيد و مدركي كه نظام وظيفه آقايان را مشخص كند، مدرك تحصيلي كارداني براي كارشناسي ناپيوسته و مدرك پيش دانشگاهي براي كارشناسي پيوسته هنگام مراجعه همراه خود داشته باشند. وي در پايان گفت: نتايج پذيرش ساير مقاطع دانشگاه آزاد اسلامي به تدريج در روزهاي آينده اعلام خواهد شد.
ارسال شده در تاریخ :1393/06/16
 
منبع: روابط عمومی معاونت سنجش و پذيرش دانشگاه آزاد اسلامي http://www.pubr-azmoon.com/440
+ نوشته شده در  یکشنبه شانزدهم شهریور 1393ساعت 6:32 بعد از ظهر  توسط حمید نهاردانی  | 

زمان اعلام نتایج دکتری دانشگاه آزاد مشخص شد

زمان دریافت خبر : یکشنبه 16م شهریور 1393

سایت آزمون دکتری ( Phd Azmoon.Net ) نتایج آزمون دکتری دانشگاه آزاد ۹۳ : نتایج ۴ آزمون دانشگاه آزاد از فردا صبح اعلام می‌شود و همچنین نتایج پی اچ دی دانشگاه آزاد سه شنبه ۱۸ شهریور نتایج دکتری اعلام خواهد شد.
نتایج ۴ آزمون دانشگاه آزاد از فردا صبح اعلام می‌شود | میزان سهمیه دانشجویان همزمان با اعلام نتایج مشخص می‌شود
معاون سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد گفت: نتایج ۴ آزمون دانشگاه آزاد در ۴ روز از ۱۷ شهریور تا ۲۰ شهریور اعلام می‌شود.

 

منبع: سایت آزمون دکتری : www.PhdAzmoon.Net

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه شانزدهم شهریور 1393ساعت 2:5 بعد از ظهر  توسط حمید نهاردانی  | 

زمان اعلام نتایج آزمونهای دانشگاه آزاد

زمان اعلام نتایج آزمونهای دانشگاه آزاد 

معاونت سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد اعلام کرد که از این هفته به تدریج نتایج آزمونهای این دانشگاه اعلام می شود.

به علت صدور مجوز برخی رشته ها برای مقاطع 
دانشگاه آزاد، زمان اعلام نتایج پذیرشهای این دانشگاه به تعویق افتاد و پردازشها برای پذیرش بیشتر داوطلبان از سر گرفته شد.

داوطلبان آزمونهای این 
دانشگاه نیز از طریق رسانه ها یا تماس با معاونت سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد، انتقاد خود را نسبت به این موضوع مطرح می کنند.

با پیگیری ها مشخص شد که نتایج پذیرشهای 
کارشناسی، ارشد و دکتری دانشگاه آزاد از دوشنبه هفته جاری به تدریج اعلام می شود.

 

منبع: پرتال دانشگاهی     http://www.unp.ir/news/university/university-news/51898   ۱۵ شهریور ۹۳


+ نوشته شده در  شنبه پانزدهم شهریور 1393ساعت 2:43 بعد از ظهر  توسط حمید نهاردانی  | 
نماینده مردم سبزوار ،جوین،جغتای،خوشاب،داورزن و ششتمد در مجلس با بیان اینکه افزایش زائران غیرایرانی موجب گسترش فرهنگ رضوی در سطح بین‌الملل می‌شود، گفت: امروزه اگر ما بتوانیم تعداد زائر بیشتری را به حرم رضوی جذب کنیم، گسترش فرهنگ رضوی را در سطح جهان خواهیم دید.
 
با حضور عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی،‌ بزرگترین کارخانه آرد شرق کشور در سبزوار به بهره‌برداری رسید.
رئیس گروه دوستی پارلمانی جمهوری اسلام ایران و روسیه، گفت: همراهی و نزدیکی نقطه‌نظرات دو کشور در مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی و شناسایی ظرفیت‌های تجاری و بازرگانی یقیناً تحریم‌های اعمال‌شده را بی‌اثر می‌کند.
نماینده مردم سبزوار ،جوین،جغتای،خوشاب،داورزن و ششتمد در مجلس، از حضور وزیر بهداشت و درمان در حوزه انتخابیه اش برای بررسی وضعیت درمانی منطقه و افتتاح بخش جراحی قلب باز و همچنین اورژانس هوایی در شهرستان سبزوار خبر داد.
منبع: سبزوار ما   http://sabzevarema.com
+ نوشته شده در  سه شنبه یازدهم شهریور 1393ساعت 6:54 بعد از ظهر  توسط حمید نهاردانی  | 

زمان اعلام نتایج آزمون های دانشگاه آزاد به تعویق افتاد

  اخبار دانشگاهی کشور /  ارسال شده در  11 شهریور 1393-02 September 2014


 زمان اعلام نتایج آزمون های دانشگاه آزاد به تعویق افتاد

دکتر علوی فاضل درباره انتشار اسامی پذیرفته شدگان دوره‌های با آزمون و بدون آزمون مقاطع کاردانی وکارشناسی تاریخ دقیقی ارائه نکرد.
اعلام نتایج آزمون‌های کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه آزاد اسلامی به تعویق افتاد.
قرار بود این نتایج (۱۰ شهریور) اعلام شود اما به تعویق افتاد و مسئولان این دانشگاه هنوز زمان دقیقی برای اعلام نتایج مشخص‌ نکرده‌اند.
دقایقی قبل معاون سنجش دانشگاه آزاد در گفتگوی تلفنی با خبرنگار واحد مرکزی خبر گفت: به دلیل افزایش رشته محل‌های جدید، نتایج آزمون کارشناسی ارشد و دکتری تا قبل از ۱۵ شهریور اعلام می‌شود. دکتر علوی فاضل درباره انتشار اسامی پذیرفته شدگان دوره‌های با آزمون و بدون آزمون مقاطع کاردانی وکارشناسی تاریخ دقیقی ارائه نکرد.

منبع: پرتال دانشگاهی کشور http://www.unp.ir

+ نوشته شده در  سه شنبه یازدهم شهریور 1393ساعت 5:53 بعد از ظهر  توسط حمید نهاردانی  | 
افزايش تعداد رشته محل هاي جديد، عامل به تعويق افتادن زمان اعلام نتايج ارشد و دكتري


 دکتر علوی فاضل به روابط عمومی معاونت سنجش و پذيرش دانشگاه آزاد گفت: با توجه به افزايش 286 رشته/محل جديد و ايجاد فرصت مجدد براي داوطلبان، اعلام اسامي كارشناسي ارشد و دكتري تخصصي در چند روز آينده انجام مي شود. علوي فاضل در ادامه افزود: اين تأخير به نفع داوطلبان خواهد بود و امكان پذيرش داوطلبان را در رشته/محل هاي بيشتري فراهم مي سازد. معاون دانشگاه گفت: زمان دقيق اعلام نتايج از طريق رسانه ها اطلاع رساني خواهد شد اما حدود تقريبي اعلام نتايج از 13 شهريورماه به بعد خواهد بود. علوي فاضل در پايان به داوطلبان گفت: ما دغدغه و نگراني هاي داوطلبان را درك مي كنيم اما مطمئناً اين اقدام در راستاي رضايت بيشتر داوطلبان صورت گرفته است لذا از داوطلبان مي خواهيم كه خونسرد باشند و زمان دقيق اعلام نتايج را از طريق رسانه ها پيگيري كنند.


ارسال شده در تاریخ :1393/06/09    

منبع: روابط عمومی معاونت سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد اسلامی

http://www.pubr-azmoon.com/?cid=433

+ نوشته شده در  یکشنبه نهم شهریور 1393ساعت 10:37 بعد از ظهر  توسط حمید نهاردانی  | 

اعلام نتایج دکتری آزاد 93 قیل از 10 شهریور خواهد بود!

زمان دریافت خبر : جمعه ۳۱م مرداد ۱۳۹۳

سایت آزمون دکتری ( Phd Azmoon.Net )  آزمون دکتری ۹۴  : معاون سنجش دانشگاه آزاد اسلامی گفت: نتایج نهایی آزموندکتری دانشگاه آزاد  تا پیش از ده شهریور از طریق سایت مرکز آزمون دانشگاه اعلام خواهد شد.

دکتر سید مجتبی علوی فاضل، معاون سنجش و رئیس مرکز آزمون دانشگاه آزاد اسلامی در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار واحد مرکزی خبر افزود: ثبت‌نام از پذیرفته‌شدگان در تمام مقاطع از ۱۵ شهریور آغاز خواهد شد؛ این نام‌نویسی به مدت ده روز ادامه خواهد داشت.

افزایش ظرفیت دکتری

معاون سنجش دانشگاه آزاد با اشاره به اینکه حدود ۱۰ هزار نفر به ظرفیت پذیرش مقطع دکتری این دانشگاه اضافه شده است گفت: ظرفیت پذیرش در مقطع دکتری امسال کمتر از ۲۰ هزار نفر است.

 منبع:سایت آزمون دکتری : www.PhdAzmoon.Net

+ نوشته شده در  جمعه سی و یکم مرداد 1393ساعت 1:38 بعد از ظهر  توسط حمید نهاردانی  | 
نتابج دکتری 93 یکشنبه اعلام می شودزمان دریافت خبر : جمعه ۲۴م مرداد ۱۳۹۳ سایت آزمون دکتری ( Phd Azmoon.Net ) آزمون دکتری ۹۴ : رئیس سازمان سنجش آموزش کشور گفت: اسامی پذیرفته شدگان نهایی آزمون ورودی دوره دکتری « Ph.D » (نیمه متمرکز) سال ۱۳۹۳ روز یکشنبه ۲۶ مردادماه از طریق ‌سایت سازمان سنجش اعلام می شود. دکتر ابراهیم خدایی گفت: داوطلبانی که در آزمون ورودی دوره دکتری « Ph.D » (نیمه متمرکز) سال ۱۳۹۳ پس از انتشار کارنامه اولیه نسبت به درج اولویت‌های انتخابی در فرم انتخاب رشته خود مندرج در سایت اطلاع‌رسانی این سازمان اقدام کرده و بر اساس نتایج گزینش اولیه در یک یا چند کدرشته‌محل از اولویت‌های انتخابی برای مصاحبه معرفی و در مصاحبه شرکت کردند، می توانند نتایج آزمون خود را در سایت مشاهده کنند. وی افزود: اسامی پذیرفته شدگان نهایی آزمون در روز یکشنبه ۲۶ مرداد از طریق ‌سایت اطلاع‌رسانی این سازمان به نشانی: www.sanjesh.org اعلام می شود. خدایی خاطرنشان کرد: داوطلبانی که در ردیف پذیرفته شدگان نهایی آزمون دکتری قرار می‌گیرند، می توانند با توجه به مندرجات اطلاعیه‌ سازمان با مراجعه به وب سایت اطلاع‌رسانی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی ذیربط و کسب اطلاع از برنامه زمانی ثبت نام و مدارک مورد نیاز برای ثبت نام مربوط به هر کدرشته محل، در زمان مقرر برای ثبت‌نام و سایر مراحل پذیرش به نشانی مشخص شده در سایت موسسه آموزش عالی ذیربط مراجعه کنند. به گزارش مهر، تعداد ۲۴۰ هزار و ۳۹۱ نفر در آزمون ورودی دوره دکتری « Ph.D » (نیمه متمرکز) سال ۱۳۹۳ ثبت نام کردند. آزمون در روز ۱۶ اسفندماه ۹۲ برگزار شد. از تعداد داوطلبان ثبت نام کننده، تعداد ۱۹۴ هزار و ۲۹۶ نفر در جلسه آزمون حاضر بودند. پس از برگزاری آزمون نتیجه اولیه به صورت کارنامه تنظیم و در روز یکشنبه ۳۱ فروردین ماه ۹۳ بر روی سایت سازمان قرار گرفت.
+ نوشته شده در  شنبه بیست و پنجم مرداد 1393ساعت 2:36 بعد از ظهر  توسط حمید نهاردانی  | 
اعلام نتایج ارشد و دکتری دانشگاه آزاد 93 سه شنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۳ ساعت ۱۰:۴۱ علوی فاضل در مورد اعلام نتایج آزمون کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی دانشگاه آزاد اسلامی نیز گفت: هم اکنون پاسخنامه‌های کارشناسی ارشد قرائت شده است و سوالات کتبی دکترای تخصصی تصحیح شده و ۷۰ درصد مصاحبه‌ها تمام شده است. نتایج هر دو آزمون در هفته اول و دوم شهریور اعلام خواهد شد. وی در مورد ظرفیت‌ها در مقاطع مختلف اظهارکرد: در مجموع ۹۹۸ هزار و ۱۸۹ ظرفیت وجود دارد که ۱۸۳ هزار و ۳۵۰ ظرفیت متعلق به کاردانی پیوسته، ۱۷۷ هزار ظرفیت متعلق به کاردانی ناپیوسته، ۱۷۱ هزار ظرفیت متعلق به کارشناسی ناپیوسته، ۲۹۱ هزار ظرفیت متعلق به کارشناسی پیوسته، ۱۵۶ هزار و ۹۲۰ ظرفیت متعلق به کارشناسی ارشد، ۱۹۰۰ ظرفیت متعلق به دکترای حرفه‌ای و ۱۷ هزار و ۱۹ ظرفیت متعلق به دکترای تخصصی است. منبع: افکار نیوز http://www.afkarnews.ir/vdcb9sbf5rhbsgp.uiur.html
+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و یکم مرداد 1393ساعت 6:34 بعد از ظهر  توسط حمید نهاردانی  |